Voor vastgoed waar je op kunt bouwen heb je een solide partner nodig. Experts die kennis van zaken hebben in het gehele realisatieproces.

behouden van oorspronkelijke kwaliteiten

Transformeren

Bij transformatie van bestaande gebouwen zoeken wij naar de oorspronkelijke kwaliteiten. Het oorspronkelijke architectonische concept, de monumentale afwerking en details, de originele structuur en plattegrond. Wat later is toegevoegd, wordt weggehaald om de originele kwaliteiten opnieuw naar voren te halen en te laten uitblinken. Vanuit deze basis wordt er opnieuw gebouwd. Hierdoor ontstaan eigentijdse, strak afgewerkte woningen met een heldere indeling, echter op een plek met historie en betekenis. Zo maken wij woningen met een ziel, zonder afbreuk te doen aan de geschiedenis van het pand.

Toevoegen van waarde

Ontwikkelen

Projecten ontwikkelen is waarde toevoegen. Waarde in de breedste zin van het woord. Zowel financieel, ruimtelijk als maatschappelijk. Met onze projecten geven we nieuw elan aan de centra van steden en dorpen. Er ontstaan nieuwe woningen, nieuwe voorzieningen die voorzien in een behoefte en die bijdragen aan het draagvlak voor andere voorzieningen; zoals winkels. Leegstand verdwijnt en de kwaliteit van de openbare ruimte neemt toe. Ook komt er vaak meer groen in en om het gebouw en de levendigheid en sociale controle in het woongebied neemt toe. Dát is voor ons waarde toevoegen.

Potentie voor herontwikkeling

Kansen zien

Wij zijn voortdurend op zoek naar locaties met potentie voor herontwikkeling. Waar anderen leegstand, verloedering, gedateerde gebouwen of slecht lopende winkels en bedrijven zien, zien wij kansen voor het opwaarderen, transformeren en toevoegen van ruimte. Ruimte voor woningen en andere voorzieningen die leiden tot een totaal andere uitstraling van een gebouw of gebied. Zo kijken onze mensen op een speciale manier steeds opnieuw naar hun omgeving. Heeft u zelf vastgoed of grond in een stads- of dorpscentrum waar u liever vanaf wilt? Laat het ons dan vrijblijvend weten.